تبلیغات
خلیج فارس-Persian Gulf - شركت تولیدمواداولیه الیاف مصنوعی دی.ام.تی
خلیج فارس-Persian Gulf
هرچه هست ونیست دراینجا هست

بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 1390/02/16

m

D.M.T Factory

 شركت تولید الیاف مصنوعی(دی.ام.تی)تنها تولید كننده ی ماده ی دی متیل ترفلات

در ایران است.

موارد استفاده

این ماده،ماده ی اولیه جهت تولید نخ پلی استر-فیلم های عكاسی و ویدئویی-بدنه ی كشتی هاوهواپیماهاو....است.

ورودی (ماده ی اولیه)

مواد اولیه جهت تولیددی.ام.تی پارازایلینومتانلاست.پارازایلین توسط پتروشیمی اصفهان وپتروشیمی بندر امام ومتانل توسط پتروشیمی اصفهان وبااستفاده از تانكر به كارخانه حمل می گردد.مواد نامبرده در بدو ورودبه كارخانه نمونه گیری شده ونمونه ها به آزمایشگاه آورده می شود.درصورت تائیدجواب آزمایشات مربوطه توسط آزمایشگاه تانكرها تخلیه می شودودر

 

 

2

غیراین صورت ازتخلیه جلوگیری بعمل می آید.متانول مورداستفاده ازدرجه باید ازدرجه خلوص بایدبرخوردارباشد.متانل در پارازایلین ازدرجه خلوص مساوی وبیشتراز  مساوی5

تانك مخصوص ذخیره ی متانل و پارازایلین درتانك مخصوص خودذخیره می شود.

پردازش(فرایندو تولید)

این دوماده توسط لوله به سه رآكتور كارخانه منتقل شده ودرحضور كاتالیزور كاتالیست كبالت و منگنزدردماوفشارمناسب باهم تركیب شده وطی9مرحله تبدیل به دی.ام.تی تبدیل می شود.

آزمایش و ارزیابی

در پایان هر مرحله نمونه به منظور چك نمودن پیشرفت روند تولید به آزمایشگاه آورده شده وآزمایشات مربوطه انجام می گیردوباثبت جواب آزمایش ها در كامپیوتر  ومشاهده ی پرسنل اتاق فرمان تغیرات لازم جهت  به وجود آوردن بهترین شرایط اِعمال گردد.

خروجی

در ابتدا دی.ام.تی خام تولید می شود كه توسط دستگاه سانتریفیوژبه دی.ام.تی خالص تبدیل می شود.دی.ام.تی تولیدازدرصد خلوص بیشتر از 99درصدبرخورداراست.دی .ام.تی دارای نقطه انجماد63/140درجه بالای صفر است كه به صورت مذاب به شركت پلی اكریل ارسال می گردد.

3

قسمتی از دی.ام.تی مذاب نیز به بخش جامد ساز منتقل شده ودر آنجا جامد می شودودر كیسه های یك تنی بسته بندی شده وبه خارج از كشور صادر می شود.

 

 

 ارسال توسط لایتین مكویی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
به نظر شما این پایگاه مطالب مفیدی در اختیار بینندگانش قرار میدهد؟؟؟؟؟؟؟؟پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

شارژ ایرانسل

تفریح و سرگرمی

دانلود

قالب وبلاگ

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا